*** เครื่องจักรโลหะแผ่น

*** เครื่องจักรโลหะแผ่น

orCall +39 393 577 2205

Description
ดูมาตรา:


> Sheet Metal Fabrication Equipment-

Specifications

Manufacturer***
Modelเครื่องจักรโลหะแผ่น
ConditionUsed